สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด รับทราบ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 2566-2570 ของกรมเจ้าท่า

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด รับทราบแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมเจ้าท่า

วันที่:29 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:47

ข้อมูลโดย: admintrat