ประชุมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธ ที่ 3๐ พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายมานพ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด จัดประชุมภายในหน่วยงาน

2 เรื่อง ๑. ข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้ส่วนราชการในจังหวัด ดำเนินการเรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยเฉพาะวันศุกร์ให้สวมใส่ผ้าไทยโทนสีฟ้า

๒. เสมียนตราจังหวัดแจ้งว่า สามารถสั่งซื้อเสื้อสะอาดเมืองตราด ราคาตัวล่ะ 20๐
และ 300 บาท ได้ที่เสมียนตราจังหวัดตราด   ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด

วันที่:24 มีนาคม 2566

เข้าชม:19

ข้อมูลโดย: admintrat