ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายมานพ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด จัดประชุมภายในหน่วยงาน

เพื่อแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ 2 คน   1 นางสาวปภัญญา วงศ์คำจันทร์ ตำแหน่  (นิติกรปฏิบัติการ 2) นายวรชิต ตรีทอง ตำแหน่ง (เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน) แจ้งให้ข้าราชการและพนักงานราชการดำเนินการในการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการและการปฏิบัติงานราชการ ตามที่ ผจภ.6 (ตร.) มอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด 

 

วันที่:24 มีนาคม 2566

เข้าชม:13

ข้อมูลโดย: admintrat