ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคคลากร และประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันทุจริตของหน่วยงานภาครั

วันที่:10 ตุลาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 25

ข้อมูลโดย: admintrat