โครงการออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และอบรมสอบความรู้ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ(เรือประมงพื้นบ้าน)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายมานพ เหลืองอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ เพี้ยนภักตร์ เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ และนายธนกร เผือกอ่ำ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ได้จัดโครงการออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และอบรมสอบความรู้ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ(เรือประมงพื้นบ้าน) บริเวณตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ จึงได้รับคำขอบคุณจากชาวประมงพื้นบ้านเนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวประมงหลายๆคน ต้องเช่าเหมารถเพื่อเดินทางไปติดต่อราชการเอง โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะและยังเสียเวลาในกรณีขาดเอกสารต่างๆ ต้องไป-กลับหลายๆเที่ยว ทั้งนี้มีจำนวนเรือประมงพื้นบ้าน และชาวประมงที่มารับเอกสารทะเบียนเรือ และยื่นคำร้องสอบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ จำนวน 30 คน

วันที่:19 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 57

ข้อมูลโดย: admintrat

แกลเลอรี่