ประชุมครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมานพ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมเจ้าท่า และตัวชี้วัดของหน่วยงาน จภ.6(ตร.) รอบ 2/2565 และหารือแนวทางการปฏิบัติราชการในเรื่องต่าง ๆ
-การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการนำเรือสำราญกีฬาไปใช้ผิดประเภท
-การดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างเป็นระบบ
-มาตราการไม่ให้เรือออกจากฝั่งกรณีคลื่นลมแรง ตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 243/2564
-การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
และเรื่องอื่น ๆ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

-การดำเนินคามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 250/2565 เรื่อง แนวทางส่งเสริมการเปิดเผยและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

-การดำเนินคามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 251/2565 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

วันที่:31 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:112

ข้อมูลโดย: admintrat

แกลเลอรี่