ประชุมครั้งที่ 6 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายมานพ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด จัดประชุมภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 6/2565      ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และจัดเตรียมความพร้อมซักซ้อมการปฏิบัติงานช่วงวันหยุดต่อเนื่อง  ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2565 – 2 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่:29 เมษายน 2565

เข้าชม:91

ข้อมูลโดย: admintrat

แกลเลอรี่