จัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางน้ำ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ ประชาชน  จัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:15 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 46

ข้อมูลโดย: admintrat

แกลเลอรี่