เขตความรับผิดชอบ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดตราด ทั้งหมด 7 อำเภอ

1.อำเภอเมืองตราด

2.อำเภอคลองใหญ่

3.อำเภอเขาสมิง

4.อำเภอบ่อไร่

5.อำเภอแหลมงอบ

6.อำเภอเกาะกูด

7.อำเภอเกาะช้าง

วันที่:02 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:565

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่